De St. Gertrudiskerk


De Sint Gertrudiskerk staat aan de Grote Markt. Bezoekers nemen de ingang aan de Kerkstraat. Ook rolstoelgebruikers kunnen daar naar binnen. In de kerk zijn toiletten. U koopt voor € 2,00 een toegangsbewijs aan de balie en krijgt daarbij een folder met een looproute.

Het was oorspronkelijk een vrij eenvoudige kerk van bouwmeester Spoorwater. In 1504 is men begonnen met het realiseren van de plannen voor een nieuw kerkgebouw door Anthonis Keldermans. Het ging echter economisch zo slecht met de stad dat men in 1539 genoodzaakt was een goedkoper plan aan te nemen. Omstreeks 1545 is men gestopt met dit “Nieuwe Werck”.  Alleen de zijbeuk ervan is blijven staan en geeft nu de vreemde vorm aan de kerk met de twee transepten. Tijdens de val van de vesting in 1747 werd hij grotendeels verwoest en daarna weer opgebouwd met bijdragen uit heel het land.

De kerk is van 1580 tot 1970 door de Protestantse gemeente gebruikt. In 1970 werd de kerk eigendom van de stad. Bij de grote restauratie ontstond brand met enorme schade aan kerkgebouw en inventaris. Na de restauratie is de kerk in 1988 in bruikleen gegeven aan de Katholieken.

De geschiedenis van de stad heeft overal zijn sporen nagelaten. Al bij binnenkomst valt het vierkante kerkschip op. Het priesterkoor stamt uit de 15e eeuw dat wordt afgesloten door een vreemd 16e eeuws laatgotisch tweede transept.

Ook de inrichting van de kerk trekt aandacht. Grafmonumenten van wel zes meter hoog van beroemde beeldhouwers eren de strijders in de opstand tegen Spanje. Strak van lijn is het gedenkteken boven het graf van de Markiezen en hun familie.

Nu in deze tijd veel kerken sluiten, is hier een groot aantal kunstwerken bijeengebracht, ook uit de protestantse kerken. Bijvoorbeeld de vier monumentale orgels, en de biechtstoelen waarvan enkele uit de 17e eeuw met prachtig Mechels houtsnijwerk.

Als u rustig de tijd neemt om rond te kijken bent u al gauw een uurtje bezig. De aanwezige gidsen van SBM vertellen u dan graag over dit heel bijzondere monument.

De St. Gertrudiskerk is in het seizoen 2019 (van 27 april t/m 31 oktober) op dinsdag t/m zondag te bezichtigen van 10.00 tot 16.30 uur.