Het Stadhuis

Stadhuis:
Het stadhuis is een samenvoeging van drie eerst afzonderlijke panden, te weten: het pand "de Olifant" (in 1544 aangekocht door het stadsbestuur), het pand "Schepenenhuys" (in opdracht van het stadsbestuur gebouwd in 1403 ter vervanging van het bij de stadsbrand van 1397 verloren gegane schepenhuis) en het pand "Leeuwenborch" (eerst in gebruik als kantoor van de Lombarden en sinds 1470 het handelshuis van de Engelse kooplieden, vanaf 1498 maakt het deel uit van het stadhuis). Daarnaast is er een aantal toegevoegde gebouwen uit de 17e en 20e eeuw

Het monument is opgetrokken (waar het de onderste helft betreft) in de laatgotische bouwstijl. In andere steden werden op hetzelfde moment stadhuizen opgetrokken in de renaissancestijl. Mogelijk is de onderste helft van de gevel in beginsel aanwezig en bouwde men deze renoverend op. Inpandig ervaart men, dat het stadhuis een samenvoeging is van 3 onderscheiden panden.

In 1611 kreeg het stadhuis een nieuwe voorgevel, opgetrokken uit Gobertangesteen. Het gegeven dat de toegangsdeur niet in het midden van de voorgevel staat herinnert eraan dat dit stadhuis uit drie verschillende panden is samengesteld.

De spreuk "Mille Periculis Supersum" (Duizend gevaren kom ik te boven) herinnert aan de rol van de stad in de Tachtigjarige Oorlog.

Het stadhuis wordt nu gebruikt voor raads- en commissievergaderingen, congressen en….. er wordt natuurlijk ook nog steeds getrouwd.

Het Stadhuis is standaard te betreden via de trapopgang naar het bordes. Via de zij- ingang is er een toegang voor mindervaliden en rolstoelgebruikers.
Het stadhuis beschikt over een lift en er is een invalidentoilet aanwezig.

Het Stadhuis is in het seizoen 2019 (van 27 april t/m 31 oktober) te bezichtigen op dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 16.30 uur.

Heerenkamer:
Aan het binnenplein achter het aan de Grote Markt gelegen Oude Stadhuis is na de restauratie  als herboren tevoorschijn gekomen, de Heerenkamer, gebouwd in 1638 in renaissancestijl als vergaderruimte voor Burgemeester en Wethouders.                                

Zo kunt u nu een speciale rondleiding meelopen, die door Stichting Bezichtiging Monumenten wordt verzorgd.

De bezoekers aan alléén het Stadhuis met zijn fraaie voorgevel uit 1611 blijven (deelname € 2,00) welkom tussen 13.00 en 16.30 uur op dinsdag t/m zondag.