De Grebbe

In de 13e eeuw begon men ook in West-Brabant met het afgraven van veen om turf van te maken en zout uit te winnen. Waar het veen werd afgegraven had men afwateringskanalen nodig, tevens turfvaarten voor het vervoer. Dwars door Bergen op Zoom werd de Grebbe gegraven en zo werd de turf naar de haven vervoerd.
In de 13e en 14e eeuw haalden lakenvolders, ververs en leerlooiers het water dat ze voor hun ambacht nodig hadden, uit de Grebbe. Later deden de bierbrouwers hetzelfde. Ook loosden zij hun afval op de Grebbe, evenals de bewoners van de steeds maar groeiende stad.

In 1485 wenste de Heer van Bergen het Markiezenhof uit te breiden en daarom vond de eerste overkluizing plaats (gewelf er overheen bouwen), Steeds meer burgers volgden dit voorbeeld, uiteraard tegen betaling.
Ondanks verschillende pogingen het lozen van vuil te reguleren, ontstond er een eeuwenlange, voortdurende strijd tegen het vuil in de nu grotendeels ondergrondse Grebbe.

Bij de aanleg van het riool in de stad (1920/1930) werd het zelfs hoofdriool!
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd een verbeterplan uitgevoerd en de nog open gedeeltes werden overdekt.
In het begin van de huidige eeuw werd de Grebbe Rijksmonument verklaard en het grootste monument van de stad werd grootschalig gerestaureerd. De scheiding van rioolwater en regenwater kon tevens worden gerealiseerd.

Ga ondergronds! Bezoek dit grootste monument van de stad en beleef tijdens een wandeling de nu geheel schone sporen van omgaan met afval door de eeuwen heen.

Individuele bezoekers:

Groepsbezoek:

 • Mei t/m oktober. (niet op zaterdag)
 • Reserveringen op aanvraag via VVV Brabantse Wal. (Uiterlijk 10 dagen van te voren)
 • Minimale groepsgrootte: 10 personen.

Informatie:

 • Start rondwandeling : Bij La Pucelle in het Markiezenhof, Hofstraat 2.
 • Kosten: 7,50 euro p.p incl. koffie of thee bij de start. (voor alle leeftijden)
 • Duur excursie: ca. 1,5 uur.
 • Maximale groepsgrootte: 20 deelnemers.
 • De excursie gaat door als de omstandigheden dat toelaten.
 • Indien de excursie afgelast wordt, worden de bezoekers hiervan in kennis gesteld.
  Het inschrijfgeld wordt teruggestort na opgaven per mail van het IBAN-nummer.
 • Advies is om stevig, liefst waterdicht schoeisel te dragen.

Voorwaarden:

 • Het betreden van de Grebbe gebeurt geheel op eigen risico.
 • De Grebbe is niet toegankelijk met buggy's, rollaters, rolstoelen e.d. Ook niet voor mensen die moeilijk ter been zijn.
 • Het is niet toegestaan met kleine kinderen op rug of in draagzak de excursie te maken.
 • Het lopen op de ronde pijp is niet toegestaan i.v.m.  gladheid.

P1020605-kleiner[1]image 8