Waterschans

Waterschans

Waterschans De Waterschans werd in 1584 in opdracht van Willem van Oranje gebouwd ter bescherming van de open verbinding van de haven. Het bleef in functie tot de vesting Bergen op Zoom, inclusief de Waterschans, in 1867 bij Koninklijk Besluit werd opgeheven. Na de ontmanteling kwam er andere bedrijvigheid op het terrein, wat blijvend veranderingen heeft achter gelaten. Die zijn doelbewust niet altijd naar de oorspronkelijke toestand terug gebracht. Maar een restant van een groot reservoir van de oestertelers, die er vanaf ongeveer 1890 tot 1940 waren, is wel in het herstelwerk opgenomen. De oostelijke gracht werd tussen 1929 en 1943 gedempt. Na 1945 werd het gebruikt als terrein voor de oliehandel (westelijke helft) en als opslagterrein door een wegenbouwer (oostelijke helft). Mede hierdoor waren er nu extra kosten wegens het verwerken van verontreinigde grond. In de westelijke gracht kwamen in 1953 kweekbakken voor kreeften. In 1966 is de Waterschans tot Rijksmonument aangewezen.